آرایشگاه حیوانات خانگی ژیوان

مسیری جدید برای حیوان خانگی شماآرایشگاه تخصصی حیوانات خانگی

بسیار خوشحال می شویم با یک فنجای چای یا قهوه زمانی که پت دلبدتان توسط آرایشگران ما آرایش می شوند، پذیرای شما عزیزان باشیم

تمامی اعضای آرایشگاه ژیوان خالصانه و با شوق از دوست چهار پای شما مراقبت می کنند، زیرا تمامی آنها صاحبان سگها و گربه ها هستند و نحوه رفتار با آنها را بخوبی می دانند.

این نوع مسئولیت، نظم و علاقه بوده که باعث شده بهترین آرایشگاه حیوانات خانگی در ایران باشیم.
پت تاکسی

سرویس ایاب و ذهاب با رانندگان مجرب برای مشتریان پر مشغله و روزهای شلوغ شهر


استحمام و شستشو

شستشوی و استحمام با شامپوهای تخصصی و درمانی مناسب به شرایط پوشش بدن پت


اصلاح و آرایش

پیرایش و آرایش پت شما طبق به روز ترین استانداردهای اروپا و آمریکا زیر نظر آرایشگران دوره دیده


پت های عزیز مشتریان ما